Kontakt

Fundacja i teatr działają w formule pracy zdalnej, nie posiada obecnie stałej siedziby i biura, prosimy zatem wszelką korespondencję kierować w wersji elektronicznej na adres info@fnsk.pl


Biuro Obsługi Widza / Bilety

Za sprzedaż i obsługę systemu biletowego na nasze wydarzenia kulturalne odpowiada firma Interticket.pl

Wszystkie pytania odnośnie procesu sprzedaży biletów, reklamacji, brakiem otrzymania biletu, problemem z płatnością a także prośby o wystawienie faktury za sprzedaż biletów należy kierować bezpośrednio do firmy Interticket.pl, info@interticket.pl